Elvatör Ve Destek Kuleleri Ne İşe Yarar?: Dehşetiler Makina

Elevatör kuleleri, kovalı elevatörlere destek olmada kullanılırlar. Opsiyonel olarak, sahanlıklı, iki tarafı korkuluklu merdivenlerle birlikte imal edilirler. Dağıtıcılar ve elevatör üst başlığı hizasında platform bulunmaktadır. Destek kuleleri, silo üzerindeki yürüme yollarının yükünü zeminde aktarmada kullanılır.