Düz Tabanlı Silolar Hakkında: Dehşetiler Makina

Siloların çatıları 30° eğime göre imal edilirler. Bu hububat dolum açısına uygun br açı olup silo ağzına kadar dolu olsa bile hububat yükü gelmemekte arada boşluk kalmaktadır. Bu boşluk sayesinde silo çatısı ile hububat temas etmediğinden, silo içi ve dışı arasındaki sıcaklık farkından dolayı yoğunlaşma ve iç yüzeyde nemlenme olmaz.

Ayrıca silo çatısında yer havalandırma bacaları sayesinde doğal hava dolaşımı sağlanır. Bu doğal hava dolaşımı havalandırma fanları ile desteklenerek, hububatın uzun süre taze olarak depolanması sağlanır.

Siloların cidarı, oluklu yan duvar sacı ve destekleme direklerinden oluşur. DEHŞETİLER® oluklu sacı tepeleri arası mesafesi 110 mm olan saclar kullanarak silo imalatı yapar. Bu oluk sistemi 76 mm oluk sisteminden %12 daha güçlüdür. Yan duvar sacları 110 cm yüksekliğinde olduklarından diğer silolara göre daha az birleşim yeri ve dolayısıyla daha az izolasyon uzunluğu, daha iyi izolasyon, daha kısa montaj süresi gibi avantajlar sağlarlar.

Desteklenme direkleri sayesinde oluklu sacın taşıma kapasitesi artar. Aynı zamanda bu direkler, silonun tüm düşey yüklerini taşırlar. Özellikle deprem sırasında bu desteklenme direklerine önemli görev düşer. Bu yüzden DEHŞETİLER® silolarında bu destek direkleri daha kalın, daha mukavemeti yüksek çelikten imal edilirler.

Çatı panelleri üçgen şeklinde olup, iki kenarında 90 mm yüksekliğinde derin trapez formlar bulunur. Çatı panelleri 12 m'ye kadar tek parça imal edilerek su izolasyonu en yüksek seviyede ürünler elde edilir. Paneller üzerinde her 5 cm'de bir sac boyunca atılan 7.5 derecelik bükümler sacın mukavemetini yaklaşık %67 artırmaktadır.


Merdiven Grubu ve Erişim Kapakları

DEHŞETİLER® silolarında iç ve dış merdşven korkulukları, çatı merdivenleri, en son güvenlik standartlarına uygun olarak imal edilirler. Giriş ve kontrol kapakları, silo içine girişte ve silo içindeki tahılı kontrol etmekte kullanılırlar.


Silo Temelleri

Tüm silolar, zemine yük aktarmak üzere temel üzerine kurulurlar. Silo temelleri düz taban, konik taban, çiftlik tipi silolar için ayrı ayrıdır. Düz taban silo temelleri tünel boşaltma ve yan boşaltma için iki ayrı tiptedir. havalandırma ve helezon kanalları, boşaltma kapaklarının yerleri hep bu temel inşaası sırasında yapılır.


Havalandırma Fanları ve Havalandırma Bacaları

Silo içi havalandırma sistemi, tahılın uzun süre depolanması için gerekli olan en önemli ekipmandır. Silo içi havalandırma fanının kapasitesinin, silo kapasitesi, depolanacak ürün çeşidi, silo yüksekliğine göre uygun bir şekilde seçilmesi gerekir. Silo havalandırma bacaları, silo çatısında doğal havalandırma sağlayarak, sıcaklık farkından dolayı ortaya çıkabilecek terleme gibi olumsuzlukların önlenmesini sağlar. Siloların kurulacağı bölgedeki hava koşullarına göre çatı havalandırmasının egsoz fanı ile desteklenmesi gerekebilir.


Sıcaklık ve Seviye Kontrol Sistemleri

Silo içinde depolanan tahılların ne durumda olduğunu algılamak ve sürekli takip etmek gerekir. Depolanacak tahılın uygun rutubet değerlerinde olması birinci şarttır. silo içerisinde uygun sayıda ısı algılama sensörleri yerleştirilir. işletmeci belirli aralıklarla bu sensörlerden gelen ısı bilgilerinin kaydını tutar. Silo sistemlerimizde sensörler ile seviye kontrolleri yapılmakta, seviye değişimleri kullanıcıya iletilebilmektedir. Seviye kontrol sistemlerimiz opsiyonel olarak sunmuş olduğumuz otomasyon sisteminde PLC veya endüstriyel bilgisayarlara da bağlanabilmektedir.


Dip Sıyırıcı

Dip sıyırıcılar, düz tabanlı silo tabanında 360° dönerek normal akışıyla boşaltılamayan yan hububatı, merkezdeki helezon kanalına doğru taşıyarak hızlı bir şekilde boşaltılmasını sağlar. Sabit ve seyyar olarak iki farklı modelde üretilirler. Sabit dip sıyırıcılarda redüktörlü motor ve kablo burulmasını önleyen elektrik aktarma sistemleri mevcuttur. Silo ölçü ve kapasitesine göre imal edilirler. Hareket merkezdeki motordan alınır ve hareket doğrultusunda dip sıyırıcının uç kısmındaki yürüyen mekanizmalı ayaklar taşıma işlemi yaparlar.


Boşaltma Helezonu

Silo içindeki hububatın silo dışına taşınmasında kullanılan boşaltma helezonları, silo doluyken sökülebilecek, tamir ve bakım yapılabilecek şekilde imal edilirler. Silo içindeki helezon kanalına yerleştirilen boşaltma helezonları monte edilmiş 1 adet merkez ve 2 adet yan kapaktan oluşan kapak sistemi bulunur. Bu kapak sistemi ile silo içindeki hububat dip sıyırıcı yardımı ile en verimli şekilde boşaltılır.