Tahıl Depolama Ve Silo Sistemleri: Dehşetiler Makina

Tüm tahıl depolama sistemlerimizin hesaplarında, silonun kurulacağı yerin deprem ve zemin durumu dikkate alınarak deprem yüklerine göre dinamik hesap yapılır. Kar yükü, silonun kurulacağı yere bağlı olarak hesaplanır. Rüzgar yükü silo yüksekliğine göre değişmekle beraber silonun boş hali daha tehlikeli olduğundan özellikle bu durum için hesaplama yapılır. Silo elemanları ani olarak 25° ısı değişimi dikkate alınarak, statik ve dinamik etkileri hesaplanır. CAD-CAM programlar ile desteklenen tasarım sonucu, CNC kontrollü makinelerde imal edilen silolar, kalite kontrol birimlerince kontrol edilir.

Tahıl depolama sistemleri tüm aksesuarları ile birlikte 600 gr/m2 (G210) galvaniz kaplı, çok yüksek mukavemete sahip çelik saclar ile imal edilirler. Kullanılan sacın mukavemeti uluslararası standartlara sahip S350GD+Z600 malzemesi kullanılmaktadır. Silo yan duvarlarını oluşturan oluklu saçlar galvaniz kaplama üzerine ayrıca kromat kaplıdır. Kromat kaplama yükleme, taşıma ve istif aşamalarında sacı nem gibi dış etkenlerden korumaktadır.

Firmamız tüm gerçekleştirdiği projelerde taahhüt ettiği kapasitelerde silo ve taşıma ekipmanı üretimiyle sektörün öncü firmaları arasında yeralmaktadır.